Domov Domov
Telefón(+421) 903 448 077

Kontakt okrasné záhrady

DM Garden
Medvedovej 20
851 04 Bratislava
Slovakia

Kontakt
(+421) 903 448 077
info@dmgarden.sk

Finančné údaje:
IČO: 48 061 751
DIČ: 10 71 87 50 13
Bankové spojenie: 42 0515 7915 / 8360
IBAN: SK34 8360 5207 0042 0515 7915

Máte otázku?
Neváhajte a kontaktujte nás