Domov Domov
Telefón(+421) 903 448 077

Zimná údžba Bratislava a okolie

Ponuka služieb pre Bratislavu a blízke okolie.

Zabezpečujeme zimnú údržbu na komunikáciách ,verejných priestranstvách a rodinných domov, ako sú chodníky, parkoviska a pod. Údržba sa skladá s úkonov - odhrn, sekanie a posyp chemickým materiálom, pripadne odvoz snehu. Zvýšenú pozornosť venujeme nebezpečným úsekom. Údržbu vykonávame strojovo alebo ručné.